Loading
Loading...
Eyðublað EBL-049, Útg.8
Skilyrði

Skilyrði fyrir umsókninni er að setja allar þær upplýsingar með þegar sótt er um íþrótta-og tómstundastyrk.

Upplýsingar um styrk og iðkendur

Hámarksstyrkur er upp á 25.000 kr. á hvert grunnskólabarn sem hefur sama lögheimili og forráðamaður og miðast við að niðurgreiða Íþrótta-og tómstundastarf barnanna haustönn 2021. Ritaðu fullt nafn barna þinna á grunnskólaaldri. Hægt er að sækja um styrkinn frá 29. nóvember til 16. desember

Hvaða skipulagða íþrótta- og/eða tómstundastarf stundar barnið þitt/stunda börnin þín (merktu við allt sem við á)

Íþrótta- og tómstundafulltrúi kemur til með að kanna iðkendagjöld hjá viðeigandi aðilum

Upplýsingar um umsækjanda (forráðamaður)
Fylgiskjöl

Eftirtalin gögn verða að berast með umsókn áður en greitt er út styrk, þá til að kanna hvort að viðkomandi eigi rétt af íþrótta-og tómstundastyrk.

Ferli

Íþrótta-og tómstundafulltrúi fær umsóknina rafrænt og fer yfir. Áður en hann setur sig í samband við umsækjendur kannar hann annars vegar hvort að umsækjendur uppfylli skilyrði.

Annað sem viðkomandi vill koma á framfæri?
FARIÐ ER MEÐ UMSÓKNIR SEM TRÚNAÐARMÁL
  1. Um málsmeðferð, þ.m.t kæruheimild, fer samkvæmt lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991 og reglum sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð.

    Reglur þessar, sem byggðar eru á leiðbeiningum félagsmálaráðuneytisins um sérstaka íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum haustönn 2021, öðlast þegar gildi.

    Greitt verður styrk fyrir 31.desember 2021 og styrk skal greiða vegna kostnaðar við íþrótta- og tómstundastarf á haustönn 2021, allt að 25.000 kr. fyrir hvert barn.

    Ef umsækjandi telur að niðurstaða um rétt barns skv. 2. mgr. sé ekki rétt, skal hann beina umsókn um styrkinn til sveitarfélagsins.